Thành tựu

Từ năm 2009, Công ty Cổ phần ĐTK liên tục được xếp hạng trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Các giải thưởng và chứng nhận đạt được:

 • Năm 2008: Đạt cúp vàng sản phẩm, dịch vụ xuất sắc.

 • Năm 2009: Xếp hạng 374 trong Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam; Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam;

 • Bằng khen của Bộ Nông nghiệp đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009.

 • Chứng nhận Doanh nhân văn hóa - Bà Đào Tú Khanh CT Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DTK năm 2009.

 • Cúp vàng Doanh nghiệp Việt Nam vàng do Bộ Công thương trao tặng năm 2009.

 • Năm 2010: Xếp hạng 221 trong Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam; Hiệp hội gia cầm Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương và Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong sản xuất và phát triển gia cầm ở Việt Nam năm 2010;

 • Năm 2011: Xếp hạng 200 trong Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam.

 • Năm 2012: Xếp hạng 165 trong Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam.

 • Năm 2013: Xếp hạng 130 trong Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam; Bằng khen của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam vì đã có đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2013

 • Bảng vàng lưu danh do Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam trao tặng giai đoạn 2003 đến 2013

 • Bảng vàng lưu danh - Doanh nhân văn hóa thời đại Hồ Chí Minh do Phòng Thương mại  và công nghiệp Việt Nam VCCI trao tặng năm 2013

 • Năm 2014: Xếp hạng 85 trong Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Công thương trao tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác đẩy mạnh xuất khẩu năm 2014.

 • Năm 2015: Xếp hạng 58 trong Top 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam; Giải thưởng Bông lúa vàng và Danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông năm 2015 và 2016

Các tin bài khác

ĐTK và những con số
lo11
banner8
banner 9
Numbers 1
Follow us on Youtube
Agrotop
Avia
Nabel
Hytem
Hy-Line
Cargill
Marubeni
chubu
Đối tác Ngân hàng BIDV
Đối tác ngân hàng Vietcombank
Đối tác Ngân hàng Vietinbank
ise
Avril
Evonik
MERIAL
Vinmart
Hapro
Aeon
Unimart
pt
k mart
Vinmart+
jw marriot