Hạt Điều

Hạt Điều
Các sản phẩm hạt điều phong phú về chủng loại và quy cách. Chất lượng theo tiêu chuẩn AFI và ISO/HACCP.

Toàn bộ khẩu kiểm soát và giám định chất lượng bởi SGS.

 
Nhân điều nguyên trắng
  Tên sản phẩm: Nhân điều nguyên trắng
  Quy cách:
 • WW 240
 • WW 320
 • WW 450
  Chất lượng: Phù hợp theo tiêu chuẩn AFI và tiêu chuẩn ISO/HACCP
  Giám định chất lượng: SGS

 
Nhân điều nguyên vàng
  Tên sản phẩm: Nhân điều nguyên vàng
  Quy cách:
 • SW 240
 • SW 320
  Chất lượng: Phù hợp theo tiêu chuẩn AFI và tiêu chuẩn ISO/HACCP
  Giám định chất lượng: SGS

 
  
 
 
Nhân điều nguyên nám nhạt
  Tên sản phẩm: Nhân điều nguyên nám nhạt
  Quy cách:
 • LWB 240
 • LWB 320
  Chất lượng: Phù hợp theo tiêu chuẩn AFI và tiêu chuẩn ISO/HACCP
  Giám định chất lượng: SGS, Vinacontrol, Cafecontrol, IIC, Thagison

 
Nhân điều nguyên nám đậm
  Tên sản phẩm: Nhân điều nguyên nám đậm
  Quy cách:
 • DW 240
 • DW 320
  Chất lượng: Phù hợp theo tiêu chuẩn AFI và tiêu chuẩn ISO/HACCP
 
Nhân điều bể trắng
  Tên sản phẩm: Nhân điều bể trắng
  Quy cách:
 • WB (Bể góc trắng)
 • WS (Bể đôi)
 • LP (Bể bốn)
 • SP (Bể tám)
 • BB (Bể nhỏ)
  Chấtlượng: Phù hợp theo tiêu chuẩn AFI và tiêu chuẩn ISO/HACCP
  Giám định chất lượng: SGS, Vinacontrol, Cafecontrol, IIC, Thagison

Sản phẩm cùng danh mục

ĐTK và những con số
lo11
banner8
banner 9
Numbers 1
Follow us on Youtube
Agrotop
Avia
Nabel
Hytem
Hy-Line
Cargill
Marubeni
chubu
Đối tác Ngân hàng BIDV
Đối tác ngân hàng Vietcombank
Đối tác Ngân hàng Vietinbank
ise
Avril
Evonik
MERIAL
Vinmart
Hapro
Aeon
Unimart
pt
k mart
Vinmart+
jw marriot