Hồ tiêu

Hồ tiêu
Các sản phẩm hồ tiêu xuất khẩu chính của ĐTK bao gồm: Hồ tiêu đen theo tiêu chuẩn FAQ và ASTA; Tiêu trắng (tiêu sọ).

Ngoài ra, quế vụn cũng nằm trong nhóm danh mục nông sản xuất khẩu của ĐTK.

 
Hồ tiêu đen (tiêu chuẩn FAQ)

 
  Tiêu đen 500g/l tái làm sạch theo tiêu chuẩn ASTA
 • Mật độ: 500g/l min
 • Độ ẩm: 13% max
 • Dị vật: 0.5% max
  Tiêu đen 550g/l tái làm sạch theo tiêu chuẩn ASTA
 • Mật độ: 550g/l min
 • Độ ẩm: 12,5% max
 • Dị vật: 0.2% max
  Tiêuđen 570g/l tái làm sạch theo tiêu chuẩn ASTA
 • Mật độ: 570g/l min
 • Độ ẩm: 12,5% max
 • Dị vật: 0.2% max
  Tiêu đen 580g/l tái làm sạch theo tiêu chuẩn ASTA
 • Mật độ: 580g/l min
 • Độ ẩm: 12,5% max
 • Dị vật: 0.2% max
  Tiêu đen 580g/l tái làm sạch theo tiêu chuẩn ASTA (5MM)
 • Mật độ: 580g/l min
 • Độ ẩm: 12,5% max
 • Dị vật: 0.2% max

Hồ tiêu trắng
  Tiêu trắng (tiêu sọ) 630g/l làm sạch hai lần
 • Mật độ: 630g/l min
 • Độ ẩm: 13.5% max
 • Dị vật: 0.2% max

Quế
 • Độ ẩm: 13.5% max                         
 • Tạp chất: 1.0% max
 • Dầu: 2% min, độ dài khoảng 5cm
 • Quy cách đóng gói: Bao PP
 • Trọng lượng tịnh: 30 kg

Sản phẩm cùng danh mục

ĐTK và những con số
lo11
banner8
banner 9
Numbers 1
Follow us on Youtube
Agrotop
Avia
Nabel
Hytem
Hy-Line
Cargill
Marubeni
chubu
Đối tác Ngân hàng BIDV
Đối tác ngân hàng Vietcombank
Đối tác Ngân hàng Vietinbank
ise
Avril
Evonik
MERIAL
Vinmart
Hapro
Aeon
Unimart
pt
k mart
Vinmart+
jw marriot