Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo ATTP

14/12/2017

Để tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), đảm bảo an toàn thực phẩm, Bộ NN- PTNT vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong thời gian tới.

Mục đích nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và phân công tổ chức thực hiện cho các cơ quan, đơn vị. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động trong ngành NN- PTNT về quản lý chất lượng VTNN. Đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong khâu quản lý.

Theo đó, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo phân công tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ theo phân công. Khi thực hiện, các cơ quan, đơn vị theo phân công phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bổ sung, cập nhật những chủ trương, chỉ đạo mới đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.

Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện kế hoạch có nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong đó ưu tiên sớm trình ban hành Luật Chăn nuôi, Luật Trồng trọt, các Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón; thủy sản; lâm nghiệp; thức ăn chăn nuôi; thức ăn thủy sản… Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng VTNN phù hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế.

Bên cạnh đó, chuẩn hóa danh mục hàng hóa nhóm 2 theo quy định và hệ thống quy chuẩn kỹ thuật. Loại bỏ các sản phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn khỏi danh mục thuốc thú y, thuốc BVTV, chất xử lý cải tạo môi trường, thức ăn chăn nuôi, phân bón được phép SX, kinh doanh. Tổ chức cấp Giấy đăng ký hoạt động, chỉ định và quản lý tổ chức kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp tham gia kiểm soát chất lượng VTNN.

Đăc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về SX, kinh doanh, chất lượng VTNN. trong toàn bộ chuỗi ngành hàng như lưu thông, buôn bán VTNN. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về SX, kinh doanh, chất lượng VTNN, xử lý các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý VTNN.
 

ĐTK tổng hợp theo nongnghiep

Bình luận:(0)

Các tin bài khác

ĐTK và những con số
lo11
banner8
banner 9
Numbers 1
Follow us on Youtube
Agrotop
Avia
Nabel
Hytem
Hy-Line
Cargill
Marubeni
chubu
Đối tác Ngân hàng BIDV
Đối tác ngân hàng Vietcombank
Đối tác Ngân hàng Vietinbank
ise
Avril
Evonik
MERIAL
Vinmart
Hapro
Aeon
Unimart
pt
k mart
Vinmart+
jw marriot