Là gì

NV1 và NV2 là gì? Điểm xét tuyển NV2 có cao hơn NV1?

Chào mừng bạn đến với dtk.com.vn! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa Nguyện vọng 1 (NV1) và Nguyện vọng 2 (NV2) trong quá trình xét tuyển đại học. Bạn sẽ hiểu rõ về mục tiêu và vai trò của cả NV1 và NV2, cũng như điều kiện và quy trình xét tuyển cho từng nguyện vọng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tập trung vào câu hỏi quan trọng: “NV1 và NV2 là gì? Điểm xét tuyển NV2 có cao hơn NV1?“. Hãy cùng khám phá để có cái nhìn rõ ràng về cơ hội nhập học và định hướng cho tương lai đại học của bạn.

NV1 và NV2 là gì? Điểm xét tuyển NV2 có cao hơn NV1?
NV1 và NV2 là gì? Điểm xét tuyển NV2 có cao hơn NV1?

I. NV1 và NV2 là gì?


NV1 là gì?

Nguyện vọng 1 (NV1) là thuật ngữ được sử dụng trong quá trình xét tuyển đại học tại Việt Nam. NV1 đề cập đến nguyện vọng đầu tiên của mỗi thí sinh, tức là trường đại học mà thí sinh mong muốn được nhập học.

Khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, mỗi thí sinh được phép đăng ký một danh sách các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên của mình. NV1 thường là nguyện vọng hàng đầu, thể hiện sự mong muốn của thí sinh vào một trường đại học cụ thể.

Sau khi kỳ thi kết thúc và các trường công bố điểm sàn đầu vào cho các ngành học, nếu điểm thi của thí sinh đạt hoặc cao hơn điểm sàn của nguyện vọng 1 đã đăng ký, thì thí sinh được xem là đỗ nguyện vọng 1 và có cơ hội nhập học vào trường mong muốn.

Tuy nhiên, nếu thí sinh không đạt điểm đủ để đỗ nguyện vọng 1, thì thí sinh sẽ tiếp tục xem xét nguyện vọng 2 (NV2), và cũng có thể đăng ký vào một trường khác mà thí sinh quan tâm.

NV2 là gì?

Nguyện vọng 2 (NV2) là thuật ngữ trong quá trình xét tuyển đại học tại Việt Nam, đề cập đến nguyện vọng thứ hai của thí sinh sau nguyện vọng 1 (NV1). NV2 được sử dụng khi thí sinh không đạt được nguyện vọng 1 hoặc không đăng ký nguyện vọng 1 trong danh sách đăng ký xét tuyển.

Khi các trường công bố kết quả điểm sàn đầu vào cho các ngành học, nếu điểm thi của thí sinh không đạt hoặc thấp hơn điểm sàn của nguyện vọng 1 đã đăng ký, thí sinh sẽ không được xem là đỗ nguyện vọng 1. Tuy nhiên, thí sinh vẫn còn cơ hội xét tuyển NV2.

NV2 cho phép thí sinh đăng ký vào các trường đại học khác mà họ quan tâm, miễn là điểm thi của thí sinh đạt hoặc cao hơn điểm sàn đầu vào của trường đó. Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 theo hướng dẫn cụ thể của từng trường.

Quá trình xét tuyển NV2 thường diễn ra sau khi kết thúc quá trình xét tuyển NV1 vài ngày. Các trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển NV2 dựa trên nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm xét tuyển NV2 cũng thường cao hơn hoặc bằng điểm xét tuyển NV1.

NV1 và NV2 là gì?
NV1 và NV2 là gì?

II. Điểm xét tuyển NV2 có cao hơn NV1


Trong quá trình xét tuyển đại học tại Việt Nam, thường có câu hỏi liên quan đến việc liệu điểm xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) có cao hơn điểm xét tuyển nguyện vọng 1 (NV1) hay không. Dưới đây là nội dung giải thích về điều này:

Trong hầu hết các trường hợp, điểm xét tuyển NV2 được xác định dựa trên nguyên tắc từ cao xuống thấp để đáp ứng chỉ tiêu tuyển sinh của trường. Điều này có nghĩa là các trường sẽ xét tuyển các thí sinh theo điểm từ cao nhất đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Vì vậy, điểm xét tuyển NV2 thường cao hơn hoặc bằng điểm xét tuyển NV1.

Nguyên nhân là điểm xét tuyển NV2 thường cao hơn là để đảm bảo chất lượng đầu vào của trường và ngành học. Các trường muốn đảm bảo rằng thí sinh nhập học đáp ứng được yêu cầu chuyên môn và có khả năng học tập tốt. Do đó, điểm xét tuyển NV2 không được thấp hơn so với điểm xét tuyển NV1.

Khi thí sinh đăng ký xét tuyển NV2, rất quan trọng để thí sinh so sánh điểm thi của mình với điểm chuẩn NV1 đã công bố. Nếu điểm thi của thí sinh cao hơn nhiều so với điểm chuẩn NV1, thì khả năng trúng tuyển vào nguyện vọng 2 sẽ cao hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điểm xét tuyển NV2 còn phụ thuộc vào số lượng và chất lượng thí sinh đăng ký vào mỗi nguyện vọng.

Điểm xét tuyển NV2 thường cao hơn hoặc bằng điểm xét tuyển NV1 để đảm bảo chất lượng đầu vào. Thí sinh nên cân nhắc và so sánh điểm thi của mình với điểm chuẩn NV1 để đánh giá khả năng trúng tuyển vào nguyện vọng 2.

Điểm xét tuyển NV2 có cao hơn NV1
Điểm xét tuyển NV2 có cao hơn NV1

III. Điều kiện và quy trình xét tuyển NV1,NV2


Điều kiện xét tuyển NV1

 • Có điểm thi Đại học đạt hoặc cao hơn điểm sàn của nguyện vọng 1 đã đăng ký.
 • Thí sinh đăng ký và hoàn thành các thủ tục đúng hạn theo quy định của bộ phận tuyển sinh.

Quy trình xét tuyển NV1

 • Đăng ký nguyện vọng 1: Thí sinh lựa chọn và đăng ký vào trường đại học mà họ mong muốn.
 • Tham gia kỳ thi tuyển sinh: Thí sinh tham gia kỳ thi để đạt điểm thi Đại học.
 • Công bố kết quả: Các trường đại học công bố điểm sàn đầu vào cho các ngành học.
 • Kiểm tra kết quả: Thí sinh so sánh điểm thi của mình với điểm sàn của nguyện vọng 1 đã đăng ký.
 • Đỗ nguyện vọng 1: Nếu điểm thi đạt hoặc cao hơn điểm sàn, thí sinh được xem là đỗ nguyện vọng 1 và có cơ hội nhập học vào trường mong muốn.

Điều kiện xét tuyển NV2

 • Có điểm thi Đại học cao hơn điểm sàn của trường đại học đã đăng ký NV2.
 • Thí sinh trượt các nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển đợt 1.
 • Thí sinh đủ điểm trúng NV1 nhưng không nộp phiếu điểm để xác nhận nhập học.

Quy trình xét tuyển NV2

 • Tìm hiểu thông tin trường Đại học/Cao đẳng có tổ chức xét tuyển NV2: Thí sinh tìm hiểu về các trường đại học khác mà họ quan tâm và có tổ chức xét tuyển NV2.
 • Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký theo hướng dẫn của từng trường đã chọn.
 • Chờ công bố kết quả: Thí sinh chờ đợi công bố kết quả xem có trúng tuyển vào NV2 hay không.
 • Xác nhận nhập học: Sau khi biết kết quả trúng tuyển NV2, thí sinh nộp phiếu kết quả cho trường để xác nhận nhập học.
Điều kiện và quy trình xét tuyển NV1,NV2
Điều kiện và quy trình xét tuyển NV1,NV2

IV. So sánh NV1 và NV2 về mục tiêu, thời gian xét tuyển, quyền ưu tiên


NV1 và NV2 có những khác biệt và vai trò riêng trong quá trình xét tuyển đại học. Dưới đây là một so sánh về mục tiêu, thời gian xét tuyển, quyền ưu tiên và vai trò của mỗi nguyện vọng:

Mục tiêu

 • NV1: Mục tiêu chính của NV1 là đăng ký và mong muốn vào trường đại học mà thí sinh ưu tiên và mong muốn nhập học.
 • NV2: Mục tiêu của NV2 là cung cấp cơ hội thứ hai cho thí sinh chọn trường đại học khác khi thí sinh không đạt NV1 hoặc không đăng ký NV1.

Thời gian xét tuyển

 • NV1: Xét tuyển NV1 thường diễn ra trước, ngay sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học.
 • NV2: Xét tuyển NV2 thường diễn ra sau khi xét tuyển NV1 vài ngày, nhằm cung cấp cơ hội cho thí sinh trượt NV1 hoặc không đăng ký NV1.

Quyền ưu tiên

 • NV1: Thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào trường đại học theo NV1 nếu điểm thi đạt hoặc cao hơn điểm sàn của trường.
 • NV2: Thí sinh được xét tuyển vào trường đại học theo NV2 nếu điểm thi đạt hoặc cao hơn điểm sàn của trường.

 Vai trò

 • NV1: NV1 là nguyện vọng hàng đầu của thí sinh, thể hiện sự mong muốn và ưu tiên vào một trường đại học cụ thể. Nếu thí sinh đạt hoặc vượt qua điểm sàn NV1, thì được xem là đỗ nguyện vọng 1 và có cơ hội nhập học vào trường mong muốn.
 • NV2: NV2 cung cấp cơ hội thứ hai cho thí sinh lựa chọn trường đại học khác khi không đạt NV1 hoặc không đăng ký NV1. Thí sinh có thể xét tuyển NV2 vào các trường khác mà họ quan tâm, miễn là điểm thi cao hơn điểm sàn của trường.

Tóm lại, NV1 và NV2 có vai trò và mục tiêu khác nhau trong quá trình xét tuyển đại học. NV1 là nguyện vọng hàng đầu, thể hiện mong muốn vào một trường đại học cụ thể. Trong khi đó, NV2 cung cấp cơ hội thứ hai cho thí sinh chọn trường khác khi không đạt NV1 hoặc không đăng ký NV1.

So sánh NV1 và NV2 về mục tiêu, thời gian xét tuyển, quyền ưu tiên
So sánh NV1 và NV2 về mục tiêu, thời gian xét tuyển, quyền ưu tiên

V. Video phân tích nv1 & nv2


Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button