Là gì

Run through là gì? Tìm hiểu về cụm từ này và cách sử dụng

Giới thiệu về “run through là gì?”

Run through là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng phổ biến trong giao tiếp hàng ngày và trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Đây là một cụm từ đa nghĩa, có nhiều ý nghĩa và cách sử dụng đa dạng.

Khi nghe “run through”, bạn có thể nghĩ ngay đến hình ảnh của việc chạy qua một vật gì đó. Tuy nhiên, cụm từ này không chỉ có nghĩa đen đối với việc chạy qua một vật thể, mà còn có nghĩa bóng và được áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các nghĩa của “run through”, cách sử dụng cụm từ này trong câu, so sánh với các cụm từ tương tự, cùng nhau khám phá nguồn gốc và xuất xứ của “run through”.

Người chạy qua vạch đích
Người chạy qua vạch đích

Các nghĩa của “run through”

Nghĩa chính của “run through”

“Run through” có nghĩa chính là chạy qua, đi qua một vật thể hoặc nơi nào đó với tốc độ nhanh. Ví dụ, “He ran through the park to catch the bus” (Anh ta chạy qua công viên để bắt xe buýt).

Tuy nhiên, “run through” cũng có nghĩa bóng khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.

Các nghĩa phụ khác của “run through”

 1. Trình bày, tường thuật: “Run through” có thể được sử dụng để chỉ việc trình bày, tường thuật một sự kiện, một kế hoạch, hoặc một bài diễn thuyết. Ví dụ, “Let’s run through the presentation one more time before the meeting” (Hãy trình bày lại bài thuyết trình một lần nữa trước cuộc họp).

 2. Tiêu hủy: “Run through” cũng có nghĩa là tiêu hủy hoặc sử dụng hết một lượng tiền, tài nguyên, hoặc sức mạnh. Ví dụ, “They ran through their entire budget in just a month” (Họ đã tiêu hết ngân sách trong vòng một tháng).

 3. Lướt qua: “Run through” có thể được sử dụng để chỉ việc lướt qua, xem qua một danh sách, một tài liệu, hoặc một bản hợp đồng. Ví dụ, “I’ll quickly run through the document to check for any errors” (Tôi sẽ nhanh chóng lướt qua tài liệu để kiểm tra lỗi).

 4. Bắn phá, bắn sạch: “Run through” có thể được sử dụng trong ngữ cảnh quân sự để chỉ việc bắn phá hoặc bắn sạch một vị trí hoặc mục tiêu. Ví dụ, “The enemy troops ran through the village, destroying everything in their path” (Lính địch bắn phá làng xóm, phá hủy mọi thứ trên đường đi).

Với nhiều nghĩa phụ khác nhau, “run through” là một cụm từ đa dụng và thường được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

Người nhanh chóng xem qua một tài liệu
Người nhanh chóng xem qua một tài liệu

Cách sử dụng “run through” trong câu

Ví dụ về cách sử dụng “run through” trong ngữ cảnh thường ngày

 1. “I’ll quickly run through the agenda for today’s meeting.”
  (Tôi sẽ nhanh chóng trình bày lại chương trình cho cuộc họp hôm nay.)

 2. “Let’s run through the list of items we need to buy at the grocery store.”
  (Hãy lướt qua danh sách các mặt hàng chúng ta cần mua ở cửa hàng tạp hóa.)

 3. “He ran through the crowd to catch up with his friends.”
  (Anh ta chạy qua đám đông để bắt kịp bạn bè của mình.)

Ví dụ về cách sử dụng “run through” trong ngữ cảnh chuyên ngành

 1. “The actors will run through the entire scene before the dress rehearsal.”
  (Các diễn viên sẽ diễn qua toàn bộ cảnh trước buổi diễn thử trang phục.)

 2. “The team needs to run through the emergency evacuation procedure to ensure everyone knows what to do in case of a fire.”
  (Đội ngũ cần phải luyện tập lại quy trình sơ tán khẩn cấp để đảm bảo mọi người biết phải làm gì trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.)

Hai bàn tay truyền giao que đuổi trong cuộc đua ch relay
Hai bàn tay truyền giao que đuổi trong cuộc đua ch relay

Tương đồng và khác biệt với các cụm từ tương tự

So sánh “run through” với “go through”

Dù có một số điểm tương đồng về nghĩa vụ, “run through” và “go through” vẫn có sự khác biệt. “Go through” thường chỉ việc kiểm tra, xem xét, hoặc trải qua một quá trình, trong khi “run through” thường chỉ việc trình bày, lướt qua, hoặc tiêu hủy một cách nhanh chóng.

Ví dụ với “go through”:

 • “I need to go through this contract before signing it.”
  (Tôi cần phải xem xét hợp đồng này trước khi ký.)

Ví dụ với “run through”:

 • “Let’s quickly run through the main points of the presentation.”
  (Hãy nhanh chóng trình bày lại những điểm chính của bài thuyết trình.)

So sánh “run through” với “look through”

“Run through” và “look through” đều có ý nghĩa xem xét, nhưng có sự khác biệt nhỏ. “Look through” thường chỉ việc xem qua, xem xét một cách kỹ lưỡng, trong khi “run through” có ý nghĩa nhanh chóng, lướt qua một cách sơ qua.

Ví dụ với “look through”:

 • “I’ll look through the document and make any necessary changes.”
  (Tôi sẽ xem xét tài liệu và thực hiện các thay đổi cần thiết.)

Ví dụ với “run through”:

 • “Let’s run through the agenda quickly before the meeting starts.”
  (Hãy nhanh chóng lướt qua chương trình trước khi cuộc họp bắt đầu.)
Một tài liệu lịch sử được kiểm tra bởi một người
Một tài liệu lịch sử được kiểm tra bởi một người

Cách hình thành và nguồn gốc của cụm từ “run through”

Cụm từ “run through” có nguồn gốc từ tiếng Anh và đã được sử dụng từ lâu trong ngôn ngữ hàng ngày. “Run” có nghĩa là chạy, trong khi “through” có nghĩa là qua. Khi kết hợp lại, “run through” tạo thành một cụm từ tạo hình ảnh việc chạy qua một vật thể hoặc nơi nào đó.

Trong tiếng Việt, cụm từ này được dịch là “chạy qua” hoặc “xem qua” tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng. Việc sử dụng cụm từ “run through” trong tiếng Việt giúp truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng và hiệu quả.

Kết luận

“Run through” là một cụm từ đa nghĩa và được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Nó có nhiều nghĩa và cách sử dụng khác nhau, bao gồm việc chạy qua một vật thể, trình bày, tiêu hủy, lướt qua, và bắn phá. Việc hiểu rõ các nghĩa và cách sử dụng của “run through” giúp chúng ta sử dụng cụm từ này một cách chính xác và linh hoạt trong giao tiếp hàng ngày và trong công việc.

Hãy cùng chúng tôi khám phá thêm về ngôn ngữ và cụm từ tiếng Anh tại đây.

Related Articles

Back to top button